Информация

Новата учебна 2023-2024 година ще започне на 16-ти Септември. Ще се проведат уроци за общо 30 седмици в съботните дни.

Таксата е $750 на дете за два учебни срока в рамките на 10 месеца (Септември 2023 - Юни 2024), като има 25% отстъпка за братче/сестриче. Допълнително се заплащат книги, учебници, костюми, материали и средства за представления, тържества и различни проекти.

Присъствието на занятията е от голямо значение, както и съвестното изпълнение на домашните работи, помощта на родителите за насърчаване и поощряваване на децата е задължителна. Всеки ученик в по-големите групи е снабден с ученически бележници, където учителите ще нанасят оценки по различните изучавани предмети. Родителите са длъжни да преглеждат бележника на ученика след всяко занятие и да се подписват до всяка оценка. По този начин можем да започнем с изграждането на нашите родителски - учителски взаимоотношения.

Родители, моля уведомете ни предварително, ако детето ви ще отсъства от определен час. Ние наистина оценяваме това и по този начин няма да караме останалите ученици да го чакат напразно.